DH official site


DH | MUZYKA | TEKSTY | FOTO/GRAFIKA | FACEBOOK | YOUTUBE | KONTAKT | ENGLISH
Ścieżka dźwiękowa (OST) do gry Soviet City powstawała w okresie od kwietnia do października 2016 roku.

Jeśli ktoś chciałby zapłacić za udostępnione poniżej mp3-ki, to może to zrobić wspierając dowolną kwotą Fundację Tradycji Miast i Wsi (wpisując jako tytuł: "darowizna na cele statutowe, muzyka"). Oto nr konta: 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Bank Zachodni WBK).


I Leningrad (5:03) | ściągnij
II Deadly idea (5:09) | ściągnij
III Revolt (8:33) | ściągnij
IV Tanks didn't pass (5:08) | ściągnij
V Der Plan (4:26) | ściągnij
VI Demonstration (3:46) | ściągnij
VII Death of the Monster (6:36) | ściągnij
VIII Khrushchev's Shoe (3:42) | ściągnij
IX Always alive (5:23) | ściągnij
X Provocateurs (3:43) | ściągnij
XI Voice of Moscow (4:26) | ściągnij
XII Voice of Moscow II (4:07) | ściągnij


W utworach wykorzystano następujące nagrania:

I Leningrad
Yuri Levitan (przemówienie)

II Deadly idea
Pochód przyjaźni (pieśń)
Władysław Gomułka (przemówienie)

III Revolt
Ernő Gerő i Imre Nagy (przemówienia)

IV Tanks didn’t pass
Przywitaj nas - piękna Suomi (pieśń)
Yuri Levitan (przemówienie)

V Der Plan
Walter Ulbricht (przemówienie)

VI Demonstration
Władysław Gomułka (przemówienie)

VII Death of the Monster
Yuri Levitan i Georgi Malenkov (przemówienia)

VIII Khrushchev’s Shoe
Nikita Chruszczow (przemówienie)

IX Always alive
Leonid Breżniew (przemówienie)

X Provocateurs
Nicolae Ceausescu (przemówienie)

XI Voice of Moscow
Pieśń piechoty (pieśń)
Yuri Levitan (przemówienie)

XII Voice of Moscow II
Pieśń piechoty (pieśń)
Yuri Levitan (przemówienie)