DH | MUZYKA | TEKSTY | FOTO/GRAFIKA | FACEBOOK | YOUTUBE | KONTAKT | ENGLISH* * *

Schować się z Tobą w ciszy głębokiej
poczuć Twój oddech i słyszeć Twe serce
karmić się Twym anielskim urokiem
I kochać Cię! Kochać!
Czegóż chcieć więcej?

Patrzeć jak płonie morze miłości
w tych oczach których blask nie przeminie
Zanurzyć się całkiem w Twojej cudności
I kochać Cię! Kochać!
Ciebie jedynie!

19.06.2011