Na początku była pieśń zagrana i zaśpiewana latem Roku Pańskiego 2008 przez Stanisława Wyżykowskiego - legendarnego lirnika z Haczowa:

Jedzie, jedzie pan przez litewski łan
Przed nim za nim jego cugi,
W złocie srebrze jego sługi
Jedzie w gościnę.


Dzięki tej pieśni całkiem przypadkiem trafiliśmy na zbiór Aleksandra Chodźki pt. "Poezye" wydany w 1829 roku w St. Petersburgu. Idąc tropem Chodźki dotarlismy do stosu XIX-wiecznych śpiewników zeskanowanych przez amerykańskie biblioteki. Tym samym weszliśmy w posiadanie materiału, który w większości jest zupełnie zapomniany.

Niniejsza strona to autoryzowany śpiewnik Towarzystwa Michała Archanioła. Znajdują się tu nie tylko pieśni dawne, zapomniane, ale również te, które zwykliśmy śpiewać na różnego rodzaju spotkaniach. Są tu utwory łotewskie, litewskie, ukraińskie, węgierskie, serbskie. Nie zabrakło też utworów współczesnych - zwłaszcza Hallmannowych piosenek odwołujących się do polskiej historii.