DH | MUZYKA | TEKSTY | FOTO/GRAFIKA | FACEBOOK | YOUTUBE | KONTAKT | ENGLISH* * *

Bez Ciebie Luba ciągły deszcz
na niebie chmury, w polu mgła
a w duszy przenikliwy dreszcz
gdy tylko Ciebie Luba brak.

Bez Ciebie Luba bólu jęk
i beznadzieja w grząskim bagnie
w ciemności przeraźliwy lęk
gdy Ciebie Luba mi zabraknie...

04.04.2011